Основна інформація

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:
Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що розробляється і затверджується ЦЕНТРОМ МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙ з урахуванням вимог частини шостої ст. 59 Закону України “Про освіту” і ваших запитів.
МІСЦЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:
Процес підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників організується за межами України за участі провідних викладачів університетів Франції та інших країн світу. Можливі очна та дистанційна форми роботи.
УМОВИ СТАЖУВАННЯ:
Процедура, види, форми, тривалість, умови підвищення кваліфікації попередньо обговорюються і фіксуються в Договорі.
Стажування здійснюється за керівництва працівника, який має відповідний досвід роботи та кваліфікацію. Один модуль наукового стажування складає 30 годин, або один кредит ЄКТС. Максимальний обсяг – 180 годин, або 6 кредитів ЄКТС.
ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ:
Між закладом освіти, працівник (працівники) якого проходить (проходять) стажування, або окремим працівником та ЦЕНТРОМ МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙ укладається Договір про стажування. У цьому випадку програма стажування є невід’ємним додатком до Договору, до якого можуть вноситися зміни (уточнення) шляхом підписання додаткової Угоди.

Запит

для організації стажування
1
12
СЕРТИФІКАТ
про стажування в науковій установі країни, яка входить до Європейського Союзу

Партнери

Контакти

Телефон / WhatsApp : +33 7 63 23 82 02
E-mail : edition@istse-jaeger.com
06400, Cannes, Alpes-Maritimes, France
Використовуючи цю форму, ви погоджуєтеся на зберігання та оброблення Ваших даних в межах проєкту на цьому сайті

© CENTRE DE MANAGEMENT DE L'INNOVATION. — Site Internet / centre-de-management-de-l-innovation.fr

E-mail : edition@istse-jaeger.com


Société en UE : Identifiant SIRET 902 251 024 00011,

(APE) 7220Z Recherche-développement en sciences humaines et sociales

URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR